Implantat

Vad är ett implantat?

Vid förlust av en eller flera tänder så finns det olika möjligheter att ersätta den saknade tanden. Behandlingar med implantat har genomförts i snart 45 år. Under åren har metoden förbättrats, förfinats och inte minst rationaliserats. I Sverige kan vi vara stolta över professor Per-Ingvar Brånemarks upptäckt. Det var han som fann att benvävnad kan läka in mot materialet titan. Tack vare hans upptäckt har miljontals människor åter kunnat få ”fastsittande tänder”!

Själva implantatbehandlingen går ut på att opererar in en titanskruv, även kallad fixtur, i käken. Titan är ett grundämne som kroppen kan ta till sig och göra till ”sitt eget”, vilket innebär att det insatta titanet växer in i käkbenet och tjänstgör som tandrötter. Till den lilla skruven kopplas en distans, som är en komponent vars uppgift är att matcha implantatets form med kronans. Den krona eller bro som ska ersätta den förlorade tanden framställs hos ett tandtekniskt laboratorium och skruvas så slutligen fast emot distansen. Implantat är en behandling med lång hållbarhet – vanligtvis sitter de kvar livet ut.

Tyvärr så är implantat behandling inte möjligt på alla patienter utan där är flera faktorer som hälsa, ben nivå och ben kvalité som väger in för att kunna utföra denna behandling. Det är även utav stor vikt att den fortsatta munhälsan är god och sköts om efter implantatbehandlingen, för att få ett fortsatt gott resultat. Vi rekommenderar därför alla patienter att först boka en tid hos oss för en värdering om just Du har möjligheter till att få implantat.

Boka tid, information eller frågor

Utmärkt service, tydlig i diagnoser och reparationer. Trevligt bemötande. Fräscha lokaler. Lättillgängligt.

 

- Stefan Wahlstöm

Den bästa kliniken jag har besökt. Det börjar redan i entrén och väntrummet där man alltid möts av trevlig personal och mysig stämning med stearinljus.

 

- Chris Ahlgren

Mycket professionellt bemötande, omhändertagande och informativt om vad som behöver göras. Jag vill ge mina bästa rekommendationer!

 

- John B.

Rekommenderas starkt! Utomordentlig vård av kompetent personal i en lokal som erbjuder frihet från den typiska "klinikkänslan". Keep up the good work!

 

- Måns P.

VÅRA SAMARBETSPARTNER
-En garanti för dig!

Du ska känna Dig riktig Välkommen!

Vi är sakkunniga inom samtliga odontologiska områden så som cariologi, endodonti, parodontologi, protetik, oral patologi, bettfysiologi, pedodonti, ortodonti och kirugi (implantat).
Ring ossMaila oss