Kontakt

Vi är ansluta till Försäkringskassan och därmed får patienten ta del av det statliga tandvårdsstödet. Ersättningen baseras på ålder, behandlingsåtgärder samt eventuellt tidigare utförd behandling under de senaste 12 månaderna. Ett högkostnadsskydd träder i kraft efter 3000 kr med 50% och efter 15 000 kr med 85%. Förtydligande att beräkningen baseras alltid på regeringens fastställda referenspriser.
Fråga oss gärna då Ni erhåller Er kostnadsberäkning hos oss.

Tandvården är avgiftsfri till och med det år du fyller 23 år. Det innebär att för dig som är under 24 år är tandvården utan kostnad.

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) är dessutom avsatt till alla vuxna som bor i Sverige och anslutna till Försäkringskassan. Bidraget baseras på Din ålder och utdelas 1:e juli varje år, bidraget ges i samband med utförd tandvård.

  • 24 – 29 år 600 kr
  • 30 – 64 år 300 kr
  • >65 år 600 kr (från och med det år man fyller 65 år)
  • Barn upp till och med det år du fyller 24 år får gratis tandvård, välkommen att registrera Era barn hos oss! Vi ser oss gärna som Er familjetandläkare.

Det är utav vikt att veta vad behandlingen ska kosta, därför erhålles kostnadsberäkningar vid undersökningstillfället. Vid behov kan vi även erbjuda finansiering via Resurs Bank alternativ Medical Finance.

Våra priser innan eventuell ersättning från Försäkringskassan har tillämpats. Priserna kan variera beroende på vilken tand samt omfattningen av åtgärden som behövs, givetvis erhåller Ni det i Er kostnadsberäkning.

OBS! Vid förhinder vänligen 24 timmar innan, sent återbud/uteblivande besök debiteras.

 

Undersökning, inkl röntgen 1130 kr
Panoramaröntgen 896 kr
Tandrengöring 896 kr
Tandlagning fr. 672 kr
Rotfyllning fr. 4869 kr
Tanduttagning fr. 1470 kr
Krona Porslin/Keram fr. 7977 kr
Tandblekning, ZOOM alt hemmablekning fr. 2900 kr

Utmärkt service, tydlig i diagnoser och reparationer. Trevligt bemötande. Fräscha lokaler. Lättillgängligt.

 

- Stefan Wahlstöm

Den bästa kliniken jag har besökt. Det börjar redan i entrén och väntrummet där man alltid möts av trevlig personal och mysig stämning med stearinljus.

 

- Chris Ahlgren

Mycket professionellt bemötande, omhändertagande och informativt om vad som behöver göras. Jag vill ge mina bästa rekommendationer!

 

- John B.

Rekommenderas starkt! Utomordentlig vård av kompetent personal i en lokal som erbjuder frihet från den typiska "klinikkänslan". Keep up the good work!

 

- Måns P.

VÅRA SAMARBETSPARTNER
-En garanti för dig!

Du ska känna Dig riktig Välkommen!

Vi är sakkunniga inom samtliga odontologiska områden så som cariologi, endodonti, parodontologi, protetik, oral patologi, bettfysiologi, pedodonti, ortodonti och kirugi (implantat).
Ring ossMaila oss