Undersökning

På Tandläkar Kliniken Persson är vi väldigt måna med att behandla våra patienter i sin helhet.

Vi diskuterar just Ditt behov och Dina önskningar, vilket är väldigt viktigt för att kunna ge den individuella vården.

När man kommer till oss för en undersökning så fyller vi först i en hälsodeklaration. Denna information är viktig, eftersom faktorer som mediciner och allergier kan påverka valet av behandling. Olika sjukdomar och tobaksvanor är också viktiga saker att berätta om, då de kan försämra läkningsförmågan. Därefter utför vi en grundlig odontologisk undersökning där vi går igenom tänder, tandkött, slemhinnor, bett och käkleder.

Genom att granska tandkött och omgivande ben kontrolleras ifall det finns tecken på tandlossning. Karies (hål i tänderna) registreras och där det både kan förekomma ”påbörjade hål” som inte behöver lagas som eventuella hål som måste lagas. Käklederna kontrolleras för att tandgnissel eller tandpress som kan vara väldigt belastande för både käkled och tänder. Slemhinnorna i munhålan granskas, t ex kan muntorrhet påverka både tänder, tandkött och slemhinna. Även tobaksvanor kan ge slemhinneförändringar.

Undersökningen kompletteras med en radiologisk undersökning där vi tar röntgenbilder för att komplettera den kliniska undersökningen, för att säkerställa diagnostiken ytterligare.

Efter undersökningen diskuterar vi just Ditt behov och Dina önskningar. En behandlingsplan fastställs och en kostnadsberäkning lämnas ut till Dig.

Hos oss är du i trygga händer!

Utmärkt service, tydlig i diagnoser och reparationer. Trevligt bemötande. Fräscha lokaler. Lättillgängligt.

 

- Stefan Wahlstöm

Den bästa kliniken jag har besökt. Det börjar redan i entrén och väntrummet där man alltid möts av trevlig personal och mysig stämning med stearinljus.

 

- Chris Ahlgren

Mycket professionellt bemötande, omhändertagande och informativt om vad som behöver göras. Jag vill ge mina bästa rekommendationer!

 

- John B.

Rekommenderas starkt! Utomordentlig vård av kompetent personal i en lokal som erbjuder frihet från den typiska "klinikkänslan". Keep up the good work!

 

- Måns P.

VÅRA SAMARBETSPARTNER
-En garanti för dig!

Du ska känna Dig riktig Välkommen!

Vi är sakkunniga inom samtliga odontologiska områden så som cariologi, endodonti, parodontologi, protetik, oral patologi, bettfysiologi, pedodonti, ortodonti och kirugi (implantat).
Ring ossMaila oss