Röntgen

Med hjälp av tandröntgenundersökning kan vi se till exempel tandrötter och käkben och kontrollera om det finns hål under fyllningar och mellan tänderna.
Vi använder digital tandröntgen. Fördelarna med den jämfört med den traditionella tekniken är bland annat att stråldosen blir betydligt mindre och att röntgenbilderna visas direkt på bildskärmen.

När och varför används tandröntgen?

  • För att kontrollera om det finns karies (hål) under fyllningar och mellan tänderna. På röntgenbilderna syns också hur djupa kariesangreppen är.
  • När diagnosen är osäker. Ett symtom som tandvärk kan ha flera orsaker. Med hjälp av röntgen kan tandläkaren ställa rätt diagnos och ge rätt behandling.
  • Före ett ingrepp. Ska du få en tand utdragen är det viktigt att tandläkaren vet hur roten ser ut.
  • Efter en behandling. Tandläkaren brukar till exempel kontrollera om en rotfyllning har blivit tät.
  • Som en uppföljning av tidigare behandling. På röntgenbilderna kan tandläkaren se om det läker normalt.
  • Före en operation. Det är till exempel viktigt att undersöka käkbenets utseende innan man sätter in tandimplantat.
  • För att kunna planera en tandreglering (tandställningar av olika slag). Då behövs röntgenbilder av tandanlag och skallens ben.

När vi utför tandröntgen placeras vi en sensor i din mun. Sensorn är kopplad till en dator och reagerar på strålarna från röntgenapparaten. Röntgenapparaten riktas mot den del av din mun som ska undersökas. Röntgenstrålarna går igenom kroppen och träffar sensorn på andra sidan. Röntgenbilderna visas genast på bildskärmen.
Det känns inte när du röntgar en tand. Sensorn eller filmen kan skava lite när den placeras i munnen.
Eftersom vi använder digital tandröntgen visas bilderna direkt på bildskärmen och då kan vi berätta vad röntgenbilderna visar och om du behöver någon behandling.

Utmärkt service, tydlig i diagnoser och reparationer. Trevligt bemötande. Fräscha lokaler. Lättillgängligt.

 

- Stefan Wahlstöm

Den bästa kliniken jag har besökt. Det börjar redan i entrén och väntrummet där man alltid möts av trevlig personal och mysig stämning med stearinljus.

 

- Chris Ahlgren

Mycket professionellt bemötande, omhändertagande och informativt om vad som behöver göras. Jag vill ge mina bästa rekommendationer!

 

- John B.

Rekommenderas starkt! Utomordentlig vård av kompetent personal i en lokal som erbjuder frihet från den typiska "klinikkänslan". Keep up the good work!

 

- Måns P.

VÅRA SAMARBETSPARTNER
-En garanti för dig!

Du ska känna Dig riktig Välkommen!

Vi är sakkunniga inom samtliga odontologiska områden så som cariologi, endodonti, parodontologi, protetik, oral patologi, bettfysiologi, pedodonti, ortodonti och kirugi (implantat).
Ring ossMaila oss