Rotbehandling

Vad är rotfyllning?

Det finns flera orsaker till att pulpan inuti tanden blir inflammerad eller nekrotisk (dör), bland annat karies, läckande fyllningar och tandgnissling.

En inflammation eller infektion inne i tanden innebär att pulpan är skadad. Besväras du av molande värk, känslighet för kyla och värme, svullnad och ömhet kan det vara tecken på en skadad pulpa. Det är dock inte alltid du får symptom. En levande pulpa är förstås att föredra, men tanden går att rädda även om pulpan skulle dö. Lösningen är rotbehandling. Nedan ser du en Video guide som visar hur det går till.

Rotfyllning innebär att tandens pulpa tas bort och rotkanalerna fylls igen. Pulpan finns inuti tanden och består av blodkärl och nervvävnad. Rotfyllningen görs i två steg med ungefär ett par veckors mellanrum. Den vanligaste orsaken till att en tand behöver rotfyllas är att pulpan blivit infekterad.

Rotfyllning (endodonti)

Rotfyllning kan behöva göras om en tand får ett djupt kariesangrepp eller får ett kraftigt slag som skadar pulpan. Om tandpulpan blir infekterad kan kroppens eget försvar inte komma åt bakterierna. Tanden måste då göras ren och rotfyllas.En frisk tand består av en synlig krona och en rot som fäster i käkbenet. Inuti tanden finns pulpan, som består av blodkärl och nervvävnad. Pulpan fortsätter ner i roten. Nerver och blodkärl har förbindelse med blodomloppet och nervsystemet via en öppning vid rotspetsen.Om pulpan skadas kan den dö. Om skadan får utvecklas vidare, sprider sig infektionen via rotspetsen till käkbenet. Vid det laget syns skadan på röntgen.

När behövs rotfyllning

Den vanligaste orsaken till rotfyllning är att tanden har ett djupt kariesangrepp, det vill säga du har hål i tanden. Bakterier från kariesangreppet har nått pulpan som har blivit inflammerad eller infekterad. En annan orsak kan vara ett kraftigt slag mot tanden så att pulpan skadats.Tandinfektionen kan vara akut eller kronisk. Vid den akuta infektionen kan du få feber, svullnad och kraftig värk. Är infektionen kronisk har processen pågått i tysthet under lång tid utan symtom.En infektion måste behandlas, även om den är tyst. Den läker inte ut av sig själv. Däremot kan den bli akut och sprida sig till andra delar av kroppen.

Så går en rotfyllning till

Vid rotfyllning tas tandens pulpa bort. Rotkanalen görs ren, jämnas till och vidgas. När tandläkaren ska rensa kanalen, sätts en gummiduk, så kallad kofferdam, runt tanden så att inte bakterier och saliv från munnen kommer ner i rotkanalen. Den rensade kanalen rengörs med en bakteriedödande lösning. Den fylls sedan med en tillfällig rotfyllning. En provisorisk fyllning tätar tanden.Efter ett par veckor till en månad kan tandläkaren oftast göra den definitiva rotfyllningen. Då täpps kanalen till med ett gummimaterial, guttaperka, så att det blir helt bakterietätt. Ibland händer det dock att tanden måste rensas vid flera tillfällen innan den kan rotfyllas. Tandläkaren kontrollerar med en röntgenbild att rotfyllningen är tät och når ända ner till rotspetsen.Om du vill kan du, för säkerhets skull, få bedövning innan tandläkaren börjar med rotfyllningen. Är området runt tanden kraftigt infekterat kan det vara svårt för bedövningen att verka. Då kan det göra ont alldeles i början av behandlingen. När tanden öppnats kan tandläkaren lägga bedövning direkt i rotkanalen och då brukar bedövningen ta bra.Efter att tanden blivit rensad kan du ha lite ont, men det brukar klinga av inom något dygn. En vanlig värktablett lindrar oftast bra.

Biverkningar vid rotfyllning

En rotfylld tand är lite skörare men fungerar oftast utmärkt i många år.

Resultatet påverkas av

  • om det är svårt att komma åt, till exempel en kindtand långt bak
  • om kanalen är böjd
  • om kanalen är smal och trång
  • om det är svårt att rensa tanden kan tandläkaren skicka en remiss till en endodontist, det vill säga en specialisttandläkare inom rotfyllningsteknik.

Utmärkt service, tydlig i diagnoser och reparationer. Trevligt bemötande. Fräscha lokaler. Lättillgängligt.

 

- Stefan Wahlstöm

Den bästa kliniken jag har besökt. Det börjar redan i entrén och väntrummet där man alltid möts av trevlig personal och mysig stämning med stearinljus.

 

- Chris Ahlgren

Mycket professionellt bemötande, omhändertagande och informativt om vad som behöver göras. Jag vill ge mina bästa rekommendationer!

 

- John B.

Rekommenderas starkt! Utomordentlig vård av kompetent personal i en lokal som erbjuder frihet från den typiska "klinikkänslan". Keep up the good work!

 

- Måns P.

VÅRA SAMARBETSPARTNER
-En garanti för dig!

Du ska känna Dig riktig Välkommen!

Vi är sakkunniga inom samtliga odontologiska områden så som cariologi, endodonti, parodontologi, protetik, oral patologi, bettfysiologi, pedodonti, ortodonti och kirugi (implantat).
Ring ossMaila oss